Gemeente Amsterdam
Bureau Onderzoek en Statistiek

We willen u vragen om uw achtergrondgegevens en de informatie over uw onderneming te controleren en waar nodig aan te passen.

Kunt u aangeven in welke branche u werkzaam bent?In 2011 is de Amsterdam Economic Board opgericht. Dit samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid wil de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de regio bevorderen.

De Amsterdam Economic Board onderscheidt zeven clusters. Behoort uw onderneming tot een van deze clusters en zo ja tot welke: