Onderzoek, Informatie en Statistiek

Bedankt dat u zich wilt aanmelden als panellid van het ondernemerspanel van Amsterdam!

Om de vragenlijsten in de toekomst kort en overzichtelijk te houden, vragen wij eenmalig een aantal achtergrondgegevens van u.

Kunt u aangeven in welke branche u werkzaam bent?In 2011 is de Amsterdam Economic Board opgericht. Dit samenwerkingsverband van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid wil de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van de regio bevorderen.

De Amsterdam Economic Board onderscheidt zeven clusters. Behoort uw onderneming tot een van deze clusters en zo ja tot welke: