Gemeente Amsterdam


Wij willen onze burgemeester kiezen!

Volksinitiatief: Wij willen onze burgemeester kiezen!

Het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 1563

Datum plaatsing: 3 februari 2018

Wij, burgers van Amsterdam, willen onze nieuwe burgemeester kiezen!

De burgemeester is het hoogste politieke ambt in een stad. Het is een eervolle en belangrijke functie. Het is het boegbeeld, de verbinder en de stabiele factor in onze gemeenschap. De burgemeester is de bekendste politieke persoonlijkheid in de gemeente. De benoeming van de burgemeester vindt nu plaats achter gesloten deuren met nul invloed van de burgers. Dit is volkomen uit de tijd.

Daarom vragen wij de gemeenteraad van Amsterdam: organiseer een burgerraadpleging waarin de Amsterdammers zich kunnen uitspreken over wie hun burgemeester moet worden.

Specifiek vragen wij de gemeenteraad:

1. Neem in de profielschets van de burgemeester het selectiecriterium op dat kandidaten zichzelf publiekelijk bekend maken en vraag hen om mee te werken aan de burgerraadpleging.
2. Organiseer een burgerraadpleging waarin alle kiesgerechtigde Amsterdammers kunnen stemmen op de kandidaten en verwerk de uitkomst hiervan in de aanbeveling die de gemeenteraad doet aan de minister.
3. Behandel dit volksinitiatief zo spoedig mogelijk in verband met de direct na de gemeenteraadsverkiezingen te starten sollicitatieprocedure.

Toelichting:

Op landelijk niveau is men bezig de gekozen burgemeester in te voeren, maar dit zal nog enkele jaren vergen. Wij hoeven daar niet op te wachten. Het past bij de eigenzinnigheid, de democratische geest en de wil tot innovatie in Amsterdam om alle burgers meer zeggenschap te geven over wie onze nieuwe burgemeester wordt.

De burgemeester wordt formeel benoemd door de Koning. Maar de gemeenteraad heeft tegenwoordig grotere bevoegdheden gekregen. Zij stelt de profielschets op naar eigen inzicht. De gemeenteraad doet uiteindelijk een aanbeveling uit de kandidaten aan de minister van Binnenlandse Zaken, die in de praktijk van de laatste jaren vrijwel altijd wordt overgenomen. Het zijn deze bevoegdheden van de gemeenteraad waarop ons volksinitiatief betrekking heeft.

Ons volksinitiatief vraagt om een democratischere procedure bij de vaststelling welke kandidaat de gemeenteraad aanbeveelt als nieuwe burgemeester van Amsterdam.

Wij gaan er van uit dat er meer dan genoeg topkandidaten zijn voor het eervolle burgemeestersambt in de hoofdstad. We gaan er ook vanuit dat er van deze topkandidaten meer dan genoeg personen bereid zijn om zich zelf kenbaar te maken als kandidaat. Bij drie of meer topkandidaten stellen wij voor dat de Amsterdamse kiezers een voorkeur kunnen uitspreken. De burgerraadpleging kan plaatsvinden via stembureaus, via het internet of via de post. Die keuze laten wij graag aan het gemeentebestuur.

Initiatiefnemers:
Niesco Dubbelboer namens Meer Democratie
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam
www.meerdemocratie.nl

en

Erik van Bruggen
Westerstraat 252-254
1015 MT Amsterdam


Klik op ondertekenen als u het initiatief wilt ondertekenen. Klik op Annuleren om te stoppen. Na ondertekenen krijgt u een e-mail waarin u op de bevestigingslink dient te klikken om uw ondertekening te bevestigen, pas als u op de bevestigingslink heeft geklikt telt uw stem.