Gemeente Amsterdam


Aankondiging referendumverzoek m.b.t. Investeringsbesluit Sluisbuurt

Het totaal aantal ondertekeningen tot nu toe: 470

Datum plaatsing: 21 augustus 2017

Ondergetekenden steunen de aankondiging van het verzoek om een referendum te houden over het (voorgenomen) raadsbesluit waarbij het door het college van B&W voorgestelde Investeringsbesluit inzake de Sluisbuurt vastgesteld wordt. Het investeringsbesluit heeft als belangrijk onderdeel het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt.


Klik op ondertekenen als u het initiatief wilt ondertekenen. Klik op Annuleren om te stoppen. Na ondertekenen krijgt u een e-mail waarin u op de bevestigingslink dient te klikken om uw ondertekening te bevestigen, pas als u op de bevestigingslink heeft geklikt telt uw stem.