Bewonerspanel Noord
Logo
Bureau Onderzoek en StatistiekGeslacht
Kunt u zeggen hoe uw huishouden is samengesteld? Een huishouden is: (samen)wonen, eten, kosten betalen, slapen voor minimaal 4 nachten in de week.


Wat is de voornaamste bron van inkomen van dit huishouden?


Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?


Wat is uw geboorteland?


Wat is het geboorteland van uw moeder?


Wat is het geboorteland van uw vader?